Liedties

Oma

Woorden in zin slepen

Klik op de woorden die bij mekaor heurt.

Klik daarnao op 

As alle woorden gruun bint, dan hej 't goed daon.

 

Zinnen
Thom giet elke dag
 
hen schoel.
De wichter hebt wat
 
kocht in de winkel.
Oma gef Thom een dikke
 
as hij jaorig is.
Opa zit
 
op de baank tillevisie te kieken
De jongens moet veur zes uur
 
wezen.
Veur het eten moej
 
je handen wassen.
De hond wil hiel
 
hen boeten um te rennen.
Oma zit bij mooi weer op de
 
in de tuun.
baank graog saompies allent in hoes smok altied slikkerij

Vertalen

Schrief het Nederlandse woord achter het Drentse.

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

Drents Nederlands
smok
thoes
slikkerij
altied
allent
liedties
saompies
buusdoek
oma strek de buusdoek
een stukkie older
Kiek hier