Het Jaor Deur Met Drentse Kinderliedties

Het Jaor Deur - Op De Slee

Wat heurt bij mekaor

Klik op de 10 woorden die bij mekaor heurt.

Klik daarnao op 

As alle 10 woorden gruun bint, dan hej 't goed daon.

 

febrewaori gerdienen brood alleen handschoenen gordijnen snei januari sneeuw kold februari neuties stoet allennig ies nootjes jannewaori koud ijs haansen

Open vraag

Een bult snei

 

Stel je veur dat der een hiel dikke laog snei lig. Saomen met de klas spreek ie of dat jullie een sneikasteel bouwen gaot. Je mugt allien snei gebroeken en gien aandere spullegies.

Vraog een groot vel papier an de juf of de mister en maok een tiekening van het sneikasteel dat jullie bouwd hebt.

 

 

 

 

Bedankt voor je antwoord

Goed of fout

Klik allennig op de 9 Drentse woorden.

Aj klaor bint klik dan op 

As alle 9 woorden gruun wordt dan hej 't allemaol goed daon.

 

alleen allennig sneeuw snei zon zun daar houd ik van daor hol ik van zachtjes zachies gordijnen gedienen brood stoet nootjes neuties handschoenen haansen

Duits, Engels, Drents en Nederlands

Typ het Nederlands derbij. 

Aj met de pijl of cursor over de Duutse, Engelse en Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

 

Duits Engels Drents Nederlands
kalt cold kold
Eis ice ies
Januar january jannewaori
Februar february febrewaori
Nüsse nuts neuten
Vorhang curtain gerdien
Schnee snow snei
Winter winter winter
dreissig thirty dartig

Woorden slepen

Sleep het Drentse woord achter het Nederlandse. 

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: Kiek oj 't goed daon hebt.

 

Nederlands Drents
alleen
sneeuw
mijn neus
nootjes
straat
handschoenen
vriend
hele wereld
maak
brood
mien neus straot kameraod hiele wereld stoet neuties snei maok allennig haansen

Woord maken

Wat heurt bij mekaor?

Zet de letters under het juuste nummer.

Klik daornao op

Het woord wordt gruun as het goed is.

 

1 maok
2 neuties
3 straot
4 snei
5 allennig
6 haansen
7 stoet
O handschoenen
S maak
N nootjes
P alleen
P brood
E straat
I sneeuw
1
2
3
4
5
6
7
Kiek hier