Liedties

Tattoo - Bas

Duits, Engels, Drents en Nederlands

Typ het Nederlands derbij. 

Aj met de pijl of cursor over de Duutse, Engelse en Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

 

Duits Engels Drents Nederlands
meine Mutter my mother mien mamme
Tage days daogen
beinahe almost haost
Schulzeit schooltime schoeltied
immer always altied
oft often vaok
achtgeben to pay attention to uutkieken

Wat heurt bij mekaor

Klik op de woorden die bij mekaor heurt.

Klik daarna op: 

Als alle woorden grün bint dan hej't best daon!

 

wij gingen samen altijd spelen daogen bijna altied 'k vuul me allent vaak mijn moeder mien mamme nao schooltied altijd dagen altied speulen ik ben eenzaam na schooltijd we gungen saomen haost vaok

Woorden naar afbeelding slepen

Sleep de woorden naor het vakkie van de juuste taol bij het juuste plaotie.

Aj alle woorden versleept hebt klik dan op 

Als de lienties om de woorden gruun wordt dan hij't goed edaon.

Sleep de woorden naor de juuste taol

spelen
spelen
to play
to play
mijn moeder
mijn moeder
my mother
my mother
spielen
spielen
meine Mama
meine Mama
mien mamme
mien mamme
speulen
speulen

Woorden slepen

Sleep het Nederlands achter het Drents. 

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

Nederlands Drents
mijn moeder
dagen
bijna
opletten
na schooltijd
spelen
altijd
vaak
gingen samen
overleden
oetkieken speulen daogen vaok altied gungen saomen nao schooltied haost dood egaon mien mamme
Kiek hier