Liedties

Gewoon & biezunder

Wat heurt bij mekaor

Klik op de woorden die bij mekaor heurt.

Aj alles klaor hebt klik dan op: 

Als de woorden te veul deur mekaor staot klik dan op F5.

 

daor moej wezen allain biezunder gait in de maat lopen lopen op de lienties heg alleen in de maot lopen gaat meester roept linkerbain op de lijnen lopen bijzonder daar moet je zijn linkerbeen stevig op de trapper heeg in toom holden stief op het pedaol meester röp in bedwang houden

Duits, Engels, Drents en Nederlands

Wij gaot weer Drents, Duuts, Engels en Nederlands met mekaar vergelieken.

Soms liekt dizze taolen veul op mekaar, soms ok niet.

Kiek en lees maor ies en vul dan de Nederlandse woorden in. Succes!

Aj met de pijl of cursor over de Duutse, Engelse en Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

Duits Engels Drents Nederlands
speziel special biezunder
linkes Bein left leg linker bain
Hecke hedge heeg
er geht he goes hai gait
er ruft he calls hai röp

Woorden slepen

Sleep het Nederlands achter het Drents. 

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

Nederlands Drents
bijzonder
op de lijnen lopen
stevig op de trapper
in bedwang houden
linkerbeen
heg
gaat
alleen
daar moet je zijn
meester roept
in de maat lopen
daor moej wezen in de maot lopen in toom holden lopen op de lienties meester röp allain heeg stief op het pedaol gait biezunder linkerbain

Open vraag

Het woord biezunder hef hiel veul betiekenissen.

Der bint een flot aandere woorden, die haost hetzölfde betiekent. Dat nuum wij synoniemen.

Aj op het woord  biezunder klikt, dan koj op een website met allemaol synoniemen. 

Zuuk een paor synoniemen, die past bij het woord biezunder in dit verhaoltie.

Schrief de synoniemen op en geef dit deur an je juf of meester. Je kunt mailen of printen!

 

 

Bedankt voor je antwoord

Woorden naar afbeelding slepen

Sleep de woorden naor het vakkie van de juuste taol bij het juuste plaotie.

Aj alle woorden versleept hebt klik dan op 

Als de lienties om de woorden gruun wordt dan hij 't goed daon.

Sleep de woorden naor de juuste taol

linkes Bein
linkes Bein
heg
heg
hij loopt
hij loopt
linkerbeen
linkerbeen
hij löp
hij löp
left leg
left leg
hedge
hedge
linkerbain
linkerbain
he is walking
he is walking
Hecke
Hecke
heeg
heeg
er geht
er geht
Kiek hier